RODO

Informację o przetwarzaniu danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie
o Ochronie Danych – dalej Rozporządzenie) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest
  Label-Pro, Stanisław Cybulski, ul. Ciepła 2/10, 50-524 Wrocław,
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z obsługą klienta
  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie
  Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
  do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania współpracy
  pomiędzy klientem a Administratorem.
 5. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu
  do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia
  lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
  na przetwarzanie danych oraz prawo do przenoszenia danych
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Scroll to Top