System zarządzania kolorami

Sytuacja, w której projektanci oraz drukarnie muszą pracować w różnych przestrzeniach kolorów, prowadzi do błędów w reprodukcji podczas przejścia z jednego modelu kolorów do drugiego. Często się zdarza, że różnice bywają tak duże, że sposoby konwersji są daleko idącym kompromisem. Sposobem na ujednolicenie jest zastosowanie tak zwanego niezależnego od sprzętu systemu zarządzania kolorami (color managing system, CMS). Istotą tej technologii jest to, że niezależnie od oprogramowania kolor jest przenoszony z jednego etapu przetwarzania (na przykład skanowania) na inny (drukowanie) bez zniekształceń. W ten sposób widoczna jednolitość przestrzeni kolorów jest zapewniona dla wszystkich urządzeń peryferyjnych i aplikacji działających w systemie.

mapa-kolorow-pantone

CMS zawiera zestaw obiektywnych parametrów wymaganych dla wszystkich urządzeń podczas wymiany danych na temat kolorów. Wszechstronność CMS osiąga się poprzez wprowadzenie trzech rodzajów zmiennych, z których każda kontroluje kolor na swoim poziomie.

Spektrum kolorów. Każdy typ urządzenia ma własną gamę kolorów, obszar ten jest zawsze mniejszy niż gama kolorów w modelu. CMS kontroluje konwersję kolorów między różnymi modelami biorąc pod uwagę gamę kolorów w tych konkretnych urządzeniach.

Profil. Każde urządzenie odtwarza kolory w swój niepowtarzalny sposób, który zależy od rozwiązań technicznych i programowych przyjętych przez producenta. Aby koordynować wyświetlanie kolorów na różnych urządzeniach, muszą one mieć własny profil opisujący różnicę w reprezentacji kolorów między urządzeniem a określonym modelem kolorów.

Międzynarodowe konsorcjum kolorów (ICC) ustanowiło standard dla opisu cech reprodukcji kolorów.

Kalibrowanie. Nawet urządzenia tego samego modelu jednego producenta mają różnice w implementacji profilu ICC, ze względu na tolerancje produkcyjne, warunki pracy i zakłócenia zewnętrzne. Dlatego CMS zwykle obejmuje narzędzia do kalibracji, tj. narzędzia do dostrojenia konkretnego egzemplarza zgodnie z wymaganiami profilu ICC.

Nie ma idealnego CMS, równie odpowiedniego dla wszystkich urządzeń, jednakowo działającego na wszystkich platformach i narzędziach programowych. Najbardziej udany może być CMS, wdrożony na poziomie systemu operacyjnego. System operacyjny Windows korzysta z modułu Kodak CMS, zwanego modułem dopasowania kolorów. Jednak wsparcie producentów jest wyraźnie niewystarczające.

Spośród CMS, które są zewnętrzne w stosunku do systemów operacyjnych, najczęściej stosowane są programy firm, które od dawna pracują w dziedzinie fotografii kolorowej, drukowania, technologii grafiki cyfrowej: Agfa Foto Tune, Kodak DayStar Color Match.

Co zrobić, jeśli CMS nie jest jeszcze dostępny i należy zachować odpowiednią percepcję kolorów? Istnieją dwie alternatywy: ciągła kalibracja urządzeń peryferyjnych (skaner, monitor itp.) lub zastosowanie specjalnych kolorowych atlasów (color sample card). Pierwszy sposób jest dość drogi i wymaga udziału specjalistów. Atlas kolorów natomiast to kolekcja uporządkowanych standardowych odcieni kolorów z której można korzystać bezpośrednio w razie potrzeby. Najczęściej spotykane są atlasy Pantone (Pantone Color Guide).

Więcej na temat kolorów w grafice cyfrowej oraz opisujących je modeli: 

Przewiń do góry