Złocenie

Podejmując decyzję o dodatkowym uszlachetnieniu  projektu kolorową metalizowaną lub holograficznej folią proponujemy skorzystać z zalet dwóch odmiennych technologii.

Założenia technologii złocenia na zimno, inaczej „cold stamping” są zbliżone do druku zwykłego, lecz w tym przypadku zamiast farby na materiał nanoszony jest najpierw specjalny klej, do którego dokładnie w miejscach przewidzianych design-em przylega metalizowana folia. Następnie, przechodząc przez sekcję suszenia lampami UV klej się uaktywnia, łącząc folię z podłożem. Ten rodzaj złocenia wykorzystywany jest zazwyczaj do prac wysokonakładowych, gdyż spojenie odbywa się przy stosunkowo wysokich prędkościach oraz (co ważne) przy jednocześnie stabilnym zakresie współczynnika jakości. A skoro dany proces przebiega w jednej linii ( in-line ) istnieje możliwość ustawienia sekcji nakładających klej i „zimną” folię w dowolnej kolejności. Pozwala to na większą swobodę podczas prac projektowych. Zatem kolor może być nadrukowany także od góry, czyli na już zaaplikowaną folię.

Złocenie na gorąco, czyli “hot stamping”, zwany również termodrukiem lub hot-foil. Proces polega na aplikacji folii za pomocą dwóch wzajemnie się uzupełniających form, wykonanych ze specjalnego stopu przewodzącego ciepło, zwanych jako matryca |i| patryca. Klej fabrycznie nakładany na odwrotną stronę metalizowanej folii pod wpływem wysokiej temperatury łączy się z podkładem w takt uderzeń matrycy.

Złocenie na gorąco wykorzystywane jest głównie przy relatywnie niewielkich nakładach, gdyż jest dosyć powolnym procesem, a przy zastosowaniu w produkcji wysokonakładowej może w określonym stopniu podrożyć realizację zlecenia. Jednakże w tych licznych przypadkach, gdzie niezmiernie ważnym staje się zwrócenie uwagi końcowego Odbiorcy na elementach stosunkowo drobnych, hot-print pozwoli uzyskać zdecydowanie lepsze efekty wizualne, niż ma to miejsce w przypadku złocenia na zimno.

Oferujemy możliwość stworzenia szczególnie atrakcyjnego designu, w którym te dwie techniki wykorzystywane są łącznie. Z całą pewnością, efekt końcowy zachwyci każdego..

MOŻLIWOŚCI DRUKU

Scroll to Top