Zrównoważone opakowanie, czyli jakie..?

Zauważamy wyraźny trend w którym rośnie odpowiedzialność społeczna, a wraz z nią zapotrzebowanie w ekologiczne rozwiązania. Czy mówimy o teksturach mniej przetworzonych, nie powlekanych, przyjemnych w dotyku, czy też dopuszczonych do bezpośredniego kontaktu z żywnością. W ślad za rosnącą świadomością ekologiczną wzrastają też oczekiwania wobec firm, w których Klienci dokonują zakupów.. Klientom zależy więc nie tylko na produkcie. Według badania przeprowadzonego niedawno przez Shopify 72% konsumentów oczekuje stosowania ekologicznych opakowań przez firmy, w których kupują 1*

72%

konsumentów oczekuje stosowania ekologicznych opakowań przez firmy, w których kupują

WRAP –
organizacja charytatywna działająca na rzecz zrównoważonego rozwoju, zaleca, aby opakowanie zostało zaprojektowane w sposób minimalizujący wpływ na środowisko, zawierało jak najmniej materiałów i mogło zostać łatwo poddane recyklingowi 2*.

Ideą przewodnią rekomendacji jest dążenie do osiągnięcia pierwotnego założenia, w którym opakowanie wraz z etykietą stanowi integralną całość. Świadome łączenie surowców względem wiodących składników maksymalizuje korzyści z późniejszego procesu odzysku. Stosując tę prostą zasadę usprawniamy przebieg recyrkulacji tworzyw sztucznych PET, PE, PP

Dzięki Strategii UE dotyczącej tworzyw sztucznych mamy zapewnienia, że do 2030 roku wszystkie plastikowe opakowania na rynku UE będą wielorazowe, a użycie mikroplastyku zakazane 3*.

Znalezienie właściwej ścieżki ku bardziej ekologicznym rozwiązaniom może być bardziej skomplikowane niż się początkowo wydaje. Pogodzenie interesów handlowych z kwestią zrównoważanego rozwoju czasami stanowić może nie lada wyzwanie. Ponadto opakowanie musi nadal spełniać swoją podstawową rolę jaką jest zabezpieczenie produktu. W przeciwnym wypadku może to powodować straty w innych obszarach – na przykład z powodu skrócenia trwałości lub wzrostu zwrotów uszkodzonych produktów.

Aby rozpocząć proces wprowadzania bardziej ekologicznych produktów, warto określić, czy można przyjąć strategię bardziej zrównoważonego rozwoju dzięki stosowaniu przede wszystkim mniejszej liczby materiałów oraz produkcji jak najmniejszej ilości odpadów. A następnie podjąć stosowne działania.

Tak zwane „odchudzone” materiały są obecnie aktywnie promowane przez branżę opakowaniową. Przy zachowaniu standardów jakościowych pozwalają oszczędzić przestrzeń na etapach transportu, magazynowania oraz sklepowych półkach. Najważniejszą jednak zaletą wersji „light” jest zmniejszenie per saldo niepotrzebnych ton odpadów produkcyjnych.

<9%

wszystkich wyprodukowanych tworzyw sztucznych podlega recyklingowi

Powszechnie stosowane są tworzywa sztuczne jednorazowego użytku i materiały takie jak styropian, ale mają one negatywny wpływ na środowisko. Tylko 9% wszystkich wyprodukowanych tworzyw sztucznych podlega recyklingowi – 79% jest wyrzucanych do śmieci 4*. Jednakże innowacje w dziedzinie przemysłu chemicznego oraz opracowanie materiałów kompozytowych nowej klasy pozwoliły na wprowadzenie kilku ekologicznych rozwiązań. Przykładowo izolacja z dodatkiem piór lub naturalnej wełny jako produktów ubocznych w połączeniu z innymi włóknami z recyklingu są doskonałym przykładem działań optymalizacyjnych strony kosztowej oraz gospodarności. Coraz szerzej wykorzystywane są składniki naturalne, takie jak algi, grzyby, wodorosty i masa drzewna, z których powstają opakowania rozpuszczalne w wodzie, nadające się na kompost lub ulegające pełnemu rozkładowi w ciągu kilku dni.

Efektywne zarządzanie odpadami zatem nabiera tempa oraz nowego sensu..

Mówi się, że co dla jednego człowieka jest odpadem, dla innego może okazać się skarbem. Niektóre odpady stanowią wartość ekonomiczną, gdyż można je ponownie wykorzystać do wytworzenia innego produktu. Na przykład drewniane ścinki, wióry i trociny to świetny materiał uzupełniający jako składnik brykietu kominkowego lub ściółki dla zwierząt.

83%

tyle polimerów pozyskiwanych z trzciny cukrowej wykorzystywanych jest do produkcji folii "Biobased"

Przemysł poligraficzny również daje drugie życie odpadom. Papiery z udziałem odpadów organicznych z cytrusów, wytłoków z winogron, a nawet zwykłej trawy są doskonałym temu przykładem. Na uwagę zasługują tzw. folie “Biobased”, produkowane w minimum 83% z polimerów pozyskanych z trzciny cukrowej.
Cechują się one znakomitymi właściwościami względem estetyki oraz wytrzymałości,  a przede wszystkim zwiększonym procentem z i do odzysku. Nie ulega więc wątpliwości, że ich szersze stosowanie będzie się wiązało z oczywistymi korzyściami dla środowiska.

Tradycyjnie zachęcamy do korzystania ze standardowych programów odbioru zużytych podkładów nośnych 5*.

RafCycle label waste recycling guide Poland UPM Raflatac, POL.pdf

Tak wiele jest dobrych pomysłów aby minimalizować cywilizacyjny ślad węglowy

Scroll to Top